Разчети града - културен маршрут

За проекта


Културен маршрут „Разчети града“
показва селекция от шрифтови образци, епиграфски паметници и надписи от различни епохи, които са видими в градската среда на Пловдив – антични, средновековни, възрожденски, съвременни. Чрез тях се разкрива богатата история, многообразието от етноси и пластовете многовековна култура на един от най-старите европейски градове.

Маршрутът е снабден с карта и уеб приложение, достъпно с QR код.