Надпис Арменски културен дом
2
Надпис Арменски културен дом
Чуждоезични надписи
XX в.

На улица „Отец Паисий“ 29 се помещават арменският културен дом, редакция на арменски вестник, арменското настоятелство. Върху сградата има поставена мраморна плоча с надпис на кирилица и арменски. 

Историята на пловдивските арменци и техните семейства е изпълнена с превратности. След Първата световна война много арменци са емигрирали в България, която се превръща в тяхна втора родина. В Пловдив живее най-голямата арменска общност. Те са известни часовникари и златари. Именно затова “Отец Паисии”  е наричана “Златарската улица”.
*През 301 год ина арменският народ първи приема християнството като официална религия.