Източната порта на Филипопол
6
Източната порта на Филипопол
Гръко-римски надписи
III в.

В района на портата има частично запазени образци на шрифтовото монументално изкуство. Като всеки един голям град в империята Филипопол е разполагал с добри каменоделци. Това занаятчийско съсловие е изпълнявало много важна функция за налагането на авторитета на Рим – трябвало е да оформя представителните надписите в метрополията. Изключително впечатление правят уменията на древните каменоделци, които майсторски за вдълбали гредите на буквите в камъка и са оформили изящни серифи.
В Пловдив са локализирани три порти, като най-проучена е Източната порта. Към портата води води широка улица с тротоари и мраморна колонада. Това е най-широката улица на Филипопол, разкрита досега при археологически проучвания. При преустройство на портата през III в. към нея е приобщена арка.