Каменна ара от Филипопол
3
Каменна ара от Филипопол
Гръко-римски надписи
III в.

Ара на Луций Криспин Епагатос – турнейтес, кападокиец, жител на Филипопол.
Надписът е нагледен пример за това, как занаятчии и търговци са рекламирали дейността си в римските метрополии. Арата e направена по поръчка на преселил се във Филипопол майстор, който е получил граждански права в античния град. Върху надписа древният занаятчия гордо се определя като τορνευτής – стругар.

Надписът-реклама на кападокийски майстор-освобожденец е свързан с малко известен занаят във Филипопол –  стругарството. За професията се говори сравнително рядко в литературните и епиграфски източници. Знае се, че струговани изделия през тази епоха са били изработвани от различни материали: бронз, кост или дърво. Във Филипопол са открити струговани предмети предимно от кост – аптекарски лъжички и флейти.