Каменна стела от Филипопол
5
Каменна стела от Филипопол
Гръко-римски надписи
253 г.

Надписът, разчетен от Николай Шаранков, гласи:

За победата, здравето и вечното просъществуване на императорите Публий Лициний Валериан и Галиен Августи и за целия им дом, за свещения римски сенат и за римския народ и за съвета на народното събрание на Филипопол и тракийския предводител Дионис, посветиха оцелелите мисти, когато водач на мистериите и пожизнен жрец беше Аврелий Мукиниад, син на Мукиан.

За тази историческа епоха е характерно проявлението на т.нар. религиозен синкретизъм – смесване на различни религиозни култове и вярвания. Местното тракийско население участва в управлението и ръководството на религиозния живот в града. Наред с имперските, се практикували и култове към различни местни божества. Вероятно в близост до мястото, където по-късно е построена Епископската базилика на Филипопол, е имало храм, в който е практикуван имперски култ. В надписа личи благодарността на религиозната общност към закрилящото я божество и надежда за държавен просперитет. Интересно е, че в него са изброени и длъжностите на членовете на религиозното сдружение.
Плочата е с внушителните размери. На нея са изписани имената на двама императори и 44 членове на религиозно общество от Филипопол, почитащо бог Дионис. Плочата е изписана непосредствено след готските нашествия от 251 г., когато градът е бил разграбен и опожарен, а по-голямата част от местното населението избито.