Мраморна стела от Филипопол
11
Мраморна стела от Филипопол
Гръко-римски надписи
III в.

Стелата е полъчана от Вергилий Юст по повод смъртта на препорианец, починал във Филипопол на действителна служба.

НА ПОДЗЕМНИТЕ БОГОВЕ!
ГАЙ ВОЛСИНИЙ РЕДЕМПТ,
СИН НА ГАЙ ОТ ТРИБАТА ОФЕНТИНА
ОТ ГРАД ВОЛСИНИИ,
ВОЙНИК ОТ VI ПРЕТОРИАНСКА КОХОРТА,
ЖИВЯЛ 34 ГОДИНИ И БИЛ ВОЙНИК 16 ГОДИНИ.
ВЕРГИЛИЙ ЮСТ СЕ ПОГРИЖИ ДА БЪДЕ НАПРАВЕН
(ТОЗИ ПАМЕТНИК)
*трибата – римска административна единица