Надпис от фриз-архитрава на източния параскений
10
Надпис от фриз-архитрава на източния параскений
Гръко-римски надписи
116-117 г.

Строителен петредов надпис от края на управлението на император Траян от 116-117 г.

Надписът, реконструиран от Николай Шаранков, гласи:

“За здравето и просъществуването на император Нерва Траян Цезар Август Германски, Дакийски, Партски, Отличен, на Плотина Августа и на цялото им семейство, на римския сенат и народи на съвета и народното събрание на Филипопол. Когато управител на провинция Тракия беше Гней Миниций Фаустин (?), Тарсас, син на Басос, пръв архонт/първожрец (?) на тракийската метрополия, и неговата съпруга (?) ... построиха тази кула на стойност …денария.“

·
*фриз-архитрав - обособена архитектурна част от антична постройка