Надпис от постамент
1
Надпис от постамент
Гръко-римски надписи
214 г.

При проучвания на западната част на агората, археолозите се натъкват на ценна епиграфска находка – поетичен надпис на старогръцки, свързан с култа към тракийското божество Херос.
Надписът, разчетен от Николай Шаранков, гласи: На Хероса закрилящ входа (пропилеите) посветих аз Хераклид.
Според Елена Кесякова находката показва, че местното тракийско население оказва дълбоко влияние върху културата в региона по време на римското владичество.
*Тракийският конник е божество или герой, често пъти наричан Херос. Символизира победата над дивата природа и хаоса.