Надпис от постамент на статуя на Марциан
12
Надпис от постамент на статуя на Марциан
Гръко-римски надписи
III в.

Аврелий Марциан е пълководец на император Галиен. Предвожда римските войски срещу нашествията на готите и херулите през 267-268 г. Във Филипопол е почетен със статуя. Върху постамента й има надпис в проза, представящ Марциан като благодетел и спасител на града:

НА ДОБЪР ЧАС!
НАЙ-БЛЕСТЯЩАТА
МЕТРОПОЛИЯ НА ТРАКИЯ ФИЛИПОПОЛ
ИЗДИГНА СТАТУЯ НА СВОЯ БЛАГОДЕТЕЛ
И СПАСИТЕЛ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИЯ
УПРАВИТЕЛ МАРЦИАН,
ПАЗИТЕЛ НА НАШИЯ ГОСПОДАР
ГАЛИЕН АВГУСТ.
ТРИБУН НА ПРЕТОРИАНЦИТЕ,
ВОЕНАЧАЛНИК И КОМАНДВАЩ
НА ВОЙСКИТЕ ПРЕЗ УПРАВЛЕНИЕТО
НА ПЪРВИЯ АВХОНТ ПУРОС,
БИВШ ПЪРВОЖРЕЦ И
ФИНАНСОВ ОТГОВОРНИК НА ГРАДА.