Надпис от постамент на статуя от Античния театър
9
Надпис от постамент на статуя от Античния театър
Гръко-римски надписи
90 г.

Древногръцки надпис от 90 г., посветен на първия градоначалник на Филипопол – Тит Флавий Котис. Той е знатен гражданин на Филипопол, заемал важни ръководни длъжности: пожизнен жрец на бог Асклепий, първожрец на императорския култ в провинция Тракия, съдебен представител на града, отговорник по строежите и първи архонт – градоначалник. От надписа научаваме, че Котис е украсил града с представителни сгради. Надписът, разчетен от Николай Шаранков, гласи:

„На човека, който от своите предци е първенец в провинцията, също така трикратен първожрец на провинция Тракия и на градовете в нея, юридически представител на метрополията и отговорник за строителните работи. Който по време на мандата си като първи архонт украси с великолепни сгради родината. Тит Флавий Котис, син на Рескупорис, от трибата Квирина.

В долната част на надписа липсва фрагмент. Вероятно там е било изписано името на скулптура. Следва текстът:

син на Сострат, наричан още Иполион, издигна статуя на своя благодетел, поради огромната му благосклонност“.
*трибата – римска административна единица