Надписи от сграда „Ейрене“
4
Надписи от сграда „Ейрене“
Гръко-римски надписи
IV в.

Жилищна сграда „Ейрене“ е представителен дом от средата на IV в.,  построена след нашествието на готите в Тракия. Върху пода на една от стаите e открит мозаечен надпис с името Дезидерий – вероятно собственика на перистилната постройка. Предполага се, че сградата е била молитвен дом и средище на местна християнска общност. Върху подовата настилка на централната стая е подредена мозайка, в центъра на която е изобразен женски образ на гръцката богиня на мира – Ейрене. От двете страни на образа е изписан надписът: EIRHNH. Мозайката с надписа е изпълнена в техниката opus vermiculatum, при която полагането на мозаечните камъчета подчертава очертанията около образите.
Във Филипопол, като във всяка римска метрополия, е имало голямо ателие за мозайки. Интересен факт е, че жителите на града, единствени в Римската империя, са имали своя собствена дума за означение на тази специфична дейност – рядката форма на глагола μουσόω – правя мозайки. Глаголът може да се види изписан върху няколко мозаечни надписал Среща се в надписите на Виктор и Патрикий в Малката базилика, в надписа с името на епископа от Голямата базилика и надписа на Дезидерий в сграда „Ейрене“.

*Перистилна постройка – дом с вътрешен двор.