Надпис ДОМ НА НАУКАТА И ТЕХНИКАТА
1
Надпис ДОМ НА НАУКАТА И ТЕХНИКАТА
Надписи от тоталитаризма
1980 г.

Сградата е построена по проект на арх. Милчо Сапунджиев. В нея се наблюдават влияния от архитектурните стилове баухаус и необрутализъм. Терминът брутализъм произлиза от френското béton brut – „необработен бетон“. Над входното стълбище е поставен надпис, подобен на тези от Централна пощата - кабел гротеск. 
*Гротесковите  шрифтовете са безосеви и безсерифни. В тематично-жанрово отношение гротескът се свързва с информационни материали, с научно-техническа, стопанска и спортна тематика.