Надписи върху Централна поща
2
 Надписи върху Централна поща
Надписи от тоталитаризма
1978 г.

През 1937 година започва строежът на пловдивската поща. Върху западната фасадата на сградата са монтирани надписи: ПОЩА, ТЕЛЕГРАФ, ТЕЛЕФОН. През 70-те години на XX в. се решава сградата да бъде реконструирана и разширена. Това се прави заради естествено нарастващата дейност на пощенските служби, но и за да се изгради подходящ декор за трибуната, от която комунистическите лидери приветстват народа по време на манифестации. Върху фасадите на новопостроената сграда по-късно са поставени надписи на кирилица и латиница: ПОЩА, ТЕЛЕГРАФ, ТЕЛЕФОН.
Пощата е по проект на архитектурното студио на арх. Сава Овчаров и арх. Йордан Йорданов. Планът за нейното последващо преустройство предвижда събарянето на емблематична сграда, която най-големият пловдивски дарител Кудоглу, дарява на Общината. Интересен факт е, че в екипа, който прави този проект, е Желязко Стойков - син на архитекта, проектирал сградата на Кудоглу - Стойко Стойков.