Неонов надпис БУЛГАР ПЛОД
7
Неонов надпис БУЛГАР ПЛОД
Надписи от тоталитаризма
0000

Този надпис е от времето на т.н. развит социализъм  и рекламира държавно монополно предприятие. В сградата отдолу е имало магазин за плодове и зеленчуци.

 В социалистическа България земеделието представлява основен дял в българския износ. Поради тази причина то е във фокуса на държавната пропаганда. Производството и износът на плодове,  зеленчуци, консерви, цветя и др. са под строг държавен монопол. Той е регламентиран още през 1947 г. със създаването на  предприятието БулгарПлод експорт. Подобни рекламни надписи е имало на много от магазините в Пловдив