Надпис от Джумая джамия
2
Надпис от Джумая джамия
Османотурски надписи
1784г.

Според Татарлъ този надпис, изпълнен в традициите на касидата, гласи следното:

„Негово превъзходителство султан Мурад,
който стои близо до милостта на Бога,
този красив храм, изпълнен със светлина, издигна в Пловдив.
С минаването на времето неговата сграда цялата се беше разрушила.
Отново я възстанови великодушният владетел обичайно.
Алиф (мъдрецът) изрази датата на възстановяването
върху драгоценния камък.
Тази хубава джамия Абдулхамид хан отново изгради.
(4), Година 1199 ш(Шабан) в (на) 27”

По този начин на 27 месец Шабан 1199 г. по мюсюлманското летоброене – 5 юли 1784 г. – приключило поредното значително обновление на Джумая джамия /последното обновяване e 2007-2008/.
Из книгата на Йордан Велчев „Градът или между изтока и запада XIV – XVII век”,
Издателство „Жанет 45”, С., 2005, с.17-18
*касидата (от глагола касада - целя) е арабска поетична традиция, където поетът прославя конкретно значимо събитие или личност и по този начин става част от увековечаването му.