Надпис от Жълтото училище
3
Надпис от Жълтото училище
Османотурски надписи
1868г.

Надписите отбелязват откриването на сградата на Първото българско класно училище с благоволението на османската власт.

Сградата е строена през 1868 г. и е дело на брациговския майстор Тодор Дамов. Високата порта издава специално ираде, позволяващо полагането на основния камък. На източния ъгъл, между улиците „Цар Ивайло“ и „Тодор Самодумов“, са запазени оригинални надписи на български и османотурски, в които се съобщава, че училището е построено през 1868 г. с благоволението на султан Абдул Азис хан.