Надписи от Имарет джамия
4
Надписи от Имарет джамия
Османотурски надписи
1371г.

Пловдив попада под османско владичество през 1371 г. и получава името Филибе. Градът е превзет от Лала Шахин – един от най-видните пълководци на султан Мурад I. Административната роля на Пловдив се запазва и той остава областен град (вилает).
По времето на султан Мурат II, когато управител на Пловдив е Шехабедин паша, син на покровителя на града Лала Шахин, е издигнат внушителен храм с комплекс от сгради – имарет. Над централния вход на джамията е бил поставен надпис, чието място се вижда и днес, който съобщава следното:

/1/ Заповяда изграждането на този възвишен имарет с благословията на честития султан, син
/2/ на султан, султан Мурад хан, син на Мохамед хан, да бъде вечно царството му,
/3/ емир на емирите ел-хадж Шахабедин паша, Бог да го зарадва с каквото пожелае на двата свята за това, което изгради.
/4/ В датата да се приеме старото благодеятелство (от) преселението на Пророка.

Извор: Татарлъ, И. Турски култови сгради и надписи в България. С., 2003, 10-11, 34-42, 116
Велчев. Йордан. Градът. Между ИЗТОКА и ЗАПАДА С. 2005. с. 26-27
В двора на Имарет джамия има множество епиграфски паметници, свързани с най-висшето изкуството в исляма - калиграфията. Тя се ражда направо в душата и има сакрален характер – докато рисува буквите калиграфът не се интересува от формите на предметите, а от сакралната геометрия, която душата преживява.