Девиз и герб на Пловдив
2
Девиз и герб на Пловдив
Съвременни надписи
1997 г.

Първият герб на Пловдив е дело на художниците Асен Дочев и Димитър Кузманов. Приет е през 1938 г.. На него са изобразени лъвска фигура и образи, които са свързани с географското положение и историческото развитие на града – крепостна стена, река и хълмове.

Сегашният герб е приет с решение на Общинския съвет от 18 юли 1997 г. На него са изобразени същите образи, но лъвските фигури са две – коронован и некоронован лъв. Изобразяват най-важното историческо събитие свързано с Пловдив – Съединението на княжество България с Източна Румелия. Под герба в лента е изписан девизът на града: ДРЕВЕН И ВЕЧЕН.