Праект Седмият хълм II
6
Праект Седмият хълм II
Съвременни надписи
2011 г.

В централните части на града – градинката на Джумая джамия, върху метални плочи, интегрирани в уличната настилка, са изписани откъси от произведения на известни поети и писатели, творили и свързани с град Пловдив: Захарий Стоянов, Иван Вазов, Константин Величков, Генчо Стоев, Иван Теофилов, Веселин Съриев и др.