Проект Седмият хълм
4
Проект Седмият хълм
Съвременни надписи
2011

В централните части на града – градинката на  Джумая джамия, върху метални плочи, интегрирани в уличната настилка,  са изписани откъси от произведения на известни поети и писатели, творили и свързани с град Пловдив: Захарий Стоянов, Иван Вазов, Константин Величков, Генчо Стоев, Иван Теофилов, Веселин Съриев и др.