Възрожденски, румелийски и надписи от Трето българско царство