Надпис на гръцки на външната олтарна врата на храм „Св. Димитър“
3
Надпис на гръцки на външната олтарна врата на храм „Св. Димитър“
Възрожденски надпис
1830 г.

В надписът на гръцки на външната олтарна врата се споменават дарителите, подпомогнали възстановяването на църквата: „С благочестивата ревност на енориашите се изгради отново от основите. 1830 март 15“.

От дарителските списъци става ясно, че главни  дарители са митрополит Никифор,  Вълко Тодоров Чалъков – Големия и други българи и гърци, както и представители на различни професионални еснафски организации от Пловдив, Перущица, Карлово, Сопот и др. Събрани били 264, 270 гроша.