Надпис на пивница „РАЗЛѪКА“
9
Надпис на пивница „РАЗЛѪКА“
Надпис от Трето българско царство
1930

Разлъка означава разддяла. Това е името на емблематичната пивница от 30-те години на миналия век. Рекламата на пивницата е гласяла: „Пивница РАЗЛѪКА Бай Кочо Зафировъ ул. Антим 1 №1. При най-добре уредена обстановка, бърза прислуга, идеална чистота, въ сѫщата ще намерите прочутия бай Кочовъ пелин, вина и разни спиртни напитки, ликьори и студена бира. Сѫщо винаги на скара прѣсни и доброкачествени закуски отъ угоени добитъци. ПОСЕТЕТЕ И ЩЕ СЕ УБЕДИТЕ!“.
Източник: „Под тепето“ – сайт

Ѫ, ѫ или Голям юс, Голяма носовка е наименованието, давано на специфична фонема, съществувала в старобългарския език и съответстващите ѝ графеми в кирилицата и глаголицата.

Наричана и „широко ъ“ или „ъ-кръстато“, графемата ѫ е запазена в българския правопис до правописната реформа от 1945 г.