Надпис от надгробна плоча от храм „Св. св. Константин и Елена“
2
Надпис от надгробна плоча от храм „Св. св. Константин и Елена“
Възрожденски надпис
1795 г.

Тя е богато орнаментирана, със символи от земния и небесния път на човека. Ножицата и метърът в долната част на камъка показва принадлежността му към занаятчийското сдружение на шивачите (абаджийски еснаф). Характерно за епохата на Възраждането е поставянето на богато орнаментирани надгробни плочи, на които със символи и изображения се отбелязват житейския път и  професионалното поприще  на човека.
*През Възраждането Пловдив е център на търговска и занаятчийска дейност. Еснафските организации са важен фактор със свой закон и ред, подкрепяни от държавата и уважавани от хората.