Надпис върху чешма
5
Надпис върху чешма
Надпис от Трето българско царство
1845 г.

Чешмата е построена с дарителски средства на възрожденеца Стефан Гешов, за да съхрани спомена за него. Изграждането на чешма е част от българската традиция. Чешмите имат важно обществено значение, защото са ползвани от хора с различен социален и етнически произход. На много от тях се поставя надпис с името на дарителя.
*Чешмата символизира връзката на човека с живота и вечността.