Надпис върху фасадата на Жълтото училище
4
Надпис върху фасадата на Жълтото училище
Възрожденски надпис
1868 г.

Надписът гласи „По височайше съизволение на Н Ц В султан Абдул Азис хан основава се това народно средоточно училище с помощта на родолюбиви българи от пловдивска област 1868 март 17“.
Това е първото класно училище в Пловдив. То е построено със специален закон (ирадие), издаден от султана, но с пари, събрани от българите. Брациговският майстор Тодор Данов го завършва за една година. Двете плочи – едната на български, а другата на осмоно-турски език, съобщават за това значимо за Пловдив събитие.