Надписи на слънчев часовник
8
Надписи на слънчев часовник
Румелийски надпис
1878 г.

Поставен по времето на Временното руско управление (1878-1879 г.) на югозападния ъгъл на Джумая джамия, дарение от руски офицер. Надписите върху часовника са на кирилица и указват с европейската метрична система надморската височина на града и географските му координати.