Строителен надпис от църквата „Света Неделя“
1
Строителен надпис от църквата „Света Неделя“
Възрожденски надпис
1832 г.

Православният храм „Света Неделя“ е една от най-просторните възрожденски църкви в България. Надписът над централната колонада на входа е поставен след повторното съграждане на храма от брациговския майстор Петко Петков - Боз през лятото на 1832 г. От него се разбира, че църквата е осветена на 19 септември през същата година. Днес на мястото е постана реплика, оригиналът е в предверието на храма.