Улични реклами на застрахователни дружества
6
Улични реклами на застрахователни дружества
Надпис от Трето българско царство
XX в.

Подобни метални табели са монтирани върху фасадите на  сградите с информационна и рекламна цел в края на XIX и през първата половина на XX век. В Пловдив има още все още няколко запазени.